POJEDYNEK trafi do Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie

Autocomp Management podpisał z Zespołem Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie umowę dostawy i uruchomienia systemu szkolno-treningowego „POJEDYNEK”.

Prezes Autocomp Management Sp. z o.o. Pan Krzysztof Hładyszewski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie , Pani mgr Krystyna Ślubowska

Umowa została zawarta w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”, sfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (80%) oraz środków własnych organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatu Ciechanowskiego (20%). Jednym z celów konkursu „Strzelnica w powiecie” jest promowanie postaw proobronnych wśród młodzieży.

System szkolno-treningowy „POJEDYNEK” będzie służyć do nauki i doskonalenia zasad bezpiecznego posługiwania się bronią , w tym między innymi manualnej jej obsługi, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorowych, prowadzenia ćwiczeń w obserwacji, wykrywaniu, rozpoznawaniu i identyfikacji celów, a przede wszystkim prowadzenia celnego ognia w różnych postawach, na różnych odległościach, w tym do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się.

System spełnia wymagania ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie”. System cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Beneficjentów tego konkursu.

Góra