Uruchomienie systemu POJEDYNEK w Środzie Wielkopolskiej

Dnia 1 października 2021 r. Autocomp Management oddał do użytkowania system szkolno-treningowy POJEDYNEK w Środzie Wielkopolskiej,  dla uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Rolniczych.

„POJEDYNEK” to wspólny produkt Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i firmy Autocomp Management sp. z o.o., który we wrześniu bieżącego roku został nagrodzony na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Nagrodą Prezesa Zarządu Targów Kielce.

Inauguracyjny pokaz systemu szkolno-treningowego „POJEDYNEK” odbył się w obecności pełnomocnika MON – dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artura Dębczaka, podczas uroczystości ślubowania uczniów klas realizujących ministerialny program Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK w 80% została sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu Biura do spraw programu Zostań Żołnierzem RP MON „Strzelnica w powiecie”. Pozostałe 20%, jak przewidziano w umowie, to wkład własny Powiatu Średzkiego. Powiat średzki jest jednym z 45 beneficjentów konkursu „Strzelnica w Powiecie”, którym Ministerstwo przyznało dofinansowanie na budowę tego typu wirtualnych strzelnic.

Multimedialny, przenośny strzelecki system szkolno-treningowy „POJEDYNEK” powstał na bazie wieloletniego doświadczenia Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz firmy Autocomp Management w zakresie projektowania, dostaw i eksploatacji systemów szkolno-treningowych do Sił Zbrojnych RP. System pozwala uczyć m.in. manualnej obsługi broni, celowania z wykorzystaniem celowników mechanicznych i kolimatorów oraz prowadzenia celnego ognia z różnych postaw i odległości do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności.

Góra