Uruchomienie systemu POJEDYNEK w Środzie Wielkopolskiej

Dnia 1 października 2021 r. Autocomp Management oddał do użytkowania system szkolno-treningowy „POJEDYNEK” (SI-C)  dla uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. „POJEDYNEK” to wspólny produkt Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i firmy Autocomp Management sp. z o.o., który we wrześniu bieżącego roku został nagrodzony na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Nagrodą Prezesa Zarządu Targów Kielce.

Inauguracyjny pokaz systemu szkolno-treningowego „POJEDYNEK” odbył się w obecności pełnomocnika MON – dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artura Dębczaka, podczas uroczystości ślubowania uczniów klas realizujących ministerialny program Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Wirtualna strzelnica na bazie systemu szkolno-treningowego „POJEDYNEK” w 80% została sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu Biura do spraw programu Zostań Żołnierzem RP MON „Strzelnica w powiecie”. Pozostałe 20%, jak przewidziano w umowie, to wkład własny Powiatu Średzkiego. Powiat średzki jest jednym z 45 beneficjentów konkursu „Strzelnica w Powiecie”, którym Ministerstwo przyznało dofinansowanie na budowę tego typu wirtualnych strzelnic.

Multimedialny, przenośny strzelecki system szkolno-treningowy „POJEDYNEK” powstał na bazie wieloletniego doświadczenia Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz firmy Autocomp Management w zakresie projektowania, dostaw i eksploatacji systemów szkolno-treningowych do Sił Zbrojnych RP. System pozwala uczyć m.in. manualnej obsługi broni, celowania z wykorzystaniem celowników mechanicznych i kolimatorów oraz prowadzenia celnego ognia z różnych postaw i odległości do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności.

Góra