System szkolno-treningowy POJEDYNEK w konkursie „Strzelnica w Powiecie 2022”

System szkolno-treningowego POJEDYNEK odniósł duży sukces w ubiegłorocznym konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w Powiecie”. Większość szkół biorących udział w konkursie zostało wyposażonych w POJEDYNEK, wytwarzany w Szczecinie przez Autocomp Management. Nasza wirtualna strzelnica bierze aktywny udział w tegorocznej edycji konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2022”.

„Strzelnica w Powiecie” to konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma na celu dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w powiecie.
Szkoła może ubiegać się poprzez organ samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego, o dofinansowanie utworzenia „wirtualnej strzelnicy” spełniającej wymogi ogłoszonego konkursu. Wielkość dofinansowania przez MON opiewa na kwotę 200 tys. zł. przy wkładzie własnym samorządu 20%. Oferty można składać do dnia 30.06.2022 r.

Góra