„Strzelnica w Powiecie 2022” – ogłoszono kolejną edycję Konkursu MON w tym roku!

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejny w tym roku Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2022” nr 3/2022/CWCR.

Konkurs ma na celu dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Termin składania ofert – 16 września 2022 r. – zapraszamy Państwa do kontaktu – służymy Państwu wszelką dodatkową informacją oraz pomocą w przygotowaniu Oferty dla MON.

Góra