System szkolno-treningowy POJEDYNEK w SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 18.05.2023 r. przedstawiciele Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia uczestniczyli w DAY FOR PUBLIC SAFETY zorganizowanym przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości na terenie nieczynnego zakładu karnego w Kaliszu – obecnie obiektu szkoleniowego.

Impreza miała na celu szerzenie wiedzy na temat organizacji bezpieczeństwa publicznego w kraju i zadań poszczególnych służb  w jego zapewnieniu, jak również kształtowaniu postaw prospołecznych i proobronnych wśród młodzieży szkół średnich.

W ramach przedsięwzięcia Instytut zaprezentował System POJEDYNEK. Urządzenie uruchomione zostało i zaprezentowane w iście „spartańskich” warunkach podziemi obiektu szkoleniowego (więzienie powstało w 1846 r.). Miejsce prezentacji wyrobu pokazuje jego zdolność przystosowania do rozstawienia, a także pracy w doraźnych pomieszczeniach (dowolne warunki oświetleniowe i wymiary pomieszczenia) i skrajnych warunkach klimatycznych w nich panujących.

Tekst i zdjęcia: ppłk Tomasz Głogowski

Tekst i zdjęcia: ppłk Tomasz Głogowski

Góra