Wirtualna strzelnica w Malborku

W dniu 24 października 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych w Malborku dokonano uroczystego uruchomienia wirtualnej strzelnicy dostarczonej przez Autocomp Management – system szkolno-treningowy POJEDYNEK.

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Starosta malborski, wicedyrektor szkoły oraz uczniowie. Z wirtualnej strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie ZST w Malborku, jak również uczniowie innych szkół ponadpodstawowych oraz członkowie organizacji paramilitarnych.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK został uruchomiony dzięki wsparciu MON w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

Strzelnica wirtualna w Malborku już służy uczniom. Powstała w Zespole Szkół Technicznych i nie jest obiektem dostępnym dla każdego

Malbork. W Zespole Szkół Technicznych powstała wirtualna strzelnica

Malbork. Otwarcie wirtualnej strzelnicy w ZST

Malbork. W ZST powstanie wirtualna strzelnica – Starostwo otrzymało dofinansowanie na ten cel.

Starosta Powiatu Malborskiego wraz z Wicedyrektorem Zespołu Szkół Technicznych 24.10.2023 r. uroczyście otworzyli wirtualną strzelnicę utworzoną w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

Góra