Wirtualna strzelnica POJEDYNEK w Bochni uroczyście uruchomiona

W dniu 10 listopada 2023 roku miało miejsce uroczyste uruchomienie wirtualnej strzelnicy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. dyrekcja szkoły, Starosta i Wicestarosta Bocheński oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie.

System szkolno-treningowy pojedynek powstał dzięki wsparciu MON w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

1lobochnia.pl – Otwarcie strzelnicy

FB 1 LO Bochnia – https://www.facebook.com/1lobochnia/posts/837343198185064

bochnianin.pl – W I LO w Bochni otwarto wirtualną strzelnicę

powiat.bochnia.pl – W I LO powstała nowoczesna wirtualna strzelnica

Góra