Wirtualna Strzelnica w Świlczy

W dniu 18 grudnia otworzono wirtualną strzelnicę POJEDYNEK w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.

W uroczystym uruchomieniu wirtualnej strzelnicy wzięli udział: wójt Gminy Świlcza Dawid Homa, dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy Grzegorz Patruś, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Tadeusz Pachorek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, władze oświatowe, służby mundurowe oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK będzie służył wszystkim uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność o charakterze proobronnym.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK został uruchomiony dzięki wsparciu MON w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

FB SP w Świlczy – Otwarto wirtualną strzelnicę

FB Gmina Świlcza – Oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy

rzeszow24.pl – POWIAT RZESZOWSKI. Wirtualna Strzelnica w Świlczy już otwarta!

radio.rzeszow.pl – Wirtualną strzelnicę otwarto w szkole podstawowej w podrzeszowskiej Świlczy

carpatiabiznes.pl – Wirtualna Strzelnica w Świlczy jest już otwarta

powiat.rzeszowski.pl  – Strzelnica w powiecie

Góra