Pojedynek w Objeździe

Pojedynek w Objeździe – uroczyste uruchomienie wirtualnej strzelnicy.

Pojedynek w Objeździe to pierwsza wirtualna strzelnica w gminie Ustka, która została uruchomiona w dniu 25 stycznia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe.

System szkolno-treningowy przeznaczony jest dla uczniów szkół z gminy Ustka oraz gmin ościennych, członków organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych, sił zbrojnych, a także dla wszystkich mieszkańców gminy. Ze strzelnicy będą mogły korzystać także osoby niebędące mieszkańcami gminy Ustka.

Obiekt powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

gp24.pl –  Gmina Ustka ma swoją pierwszą wirtualną strzelnicę. Powstała w szkole w Objeździe

ustkainfo.pl –  Nowoczesna wirtualna strzelnica dla uczniów i mieszkańców Gminy Ustka

FB Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe – Pierwsza wirtualna strzelnica w naszej gminie, w naszej szkole.

FB WCR Słupsk – Otwarcie Wirtualnej Strzelnicy

FB WCR Słupsk – WCR Słupsk o uruchomieniu strzelnicy

FB Gminy Ustka – Otwarcie Pierwszej Wirtualnej Strzelnicy w Gminie Ustka!

radiogdansk.pl – Laser zamiast amunicji i projektor w miejsce tarcz. W Objeździe otwarto wirtualną strzelnicę

prk24.pl – W Objeździe w gminie Ustka otwarto wirtualną strzelnicę

ustka.ug.gov.pl – Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Ustka

Góra