Wirtualna Strzelnica w Sandomierzu

W dniu 2 lutego 2024 roku została uruchomiona wirtualna strzelnica w Sandomierzu.

Wirtualna strzelnica Pojedynek w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu to pierwszy taki obiekt w powiecie sandomierskim.

Wirtualna Strzelnica będzie służyć wszystkim uczniom sandomierskich szkół, mieszkańcom powiatu oraz członkom organizacji pozarządowych.

Wirtualna strzelnica w Sandomierzu powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

 

Media:

radiokielce.pl – Powstała pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica

powiat.sandomierz.pl – Strzelnica wirtualna

stv.info – Pierwsza strzelnica w powiecie sandomierskim. Można postrzelać z M4 i glocka

Żegocin z wirtualną strzelnicą Pojedynek

W dniu 25 stycznia 2024 roku w Żegocinie uruchomiono wirtualną strzelnicę POJEDYNEK w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Wojciech Wrona, ks. proboszcz Bogusław Pasierb, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, radni – Jan Dziedzic i Piotr Kępa, Sołtys Żegociny Tomasz Janiczek, pracownicy referatu inwestycji UG – Karolina Kaczmarczyk i Paweł Janiczek wraz z Kierownikiem referatu Janem Bujakiem, nauczyciele – Marek Kaszuba i Andrzej Pławecki, starszy szeregowy Maciej Jurek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie oraz Dyrektor ZS w Żegocinie Katarzyna Sutor.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

zegocina.pl – W Zespole Szkół w Żegocinie otwarto wirtualną strzelnicę

FB Wójta Gminy Żegocina – Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół w Żegocinie oficjalnie otwarta!

W Wojkowicach uruchomiono wirtualną strzelnicę Pojedynek

Dzięki dofinansowaniu MON, dnia 24 stycznia 2024 w Wojtkowicach uroczyście uruchomiono wirtualną strzelnicę POJEDYNEK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Dzięki konkursowi MON „Strzelnica w powiecie” powstała pierwsza w powiecie będzińskim wirtualna strzelnica. W dniu 24 stycznia 2024 roku uruchomiono system szkolno-treningowy POJEDYNEK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

Na uroczystości uruchomienia wirtualnej strzelnicy Pojedynek byli obecni między innymi: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego, Sekretarz Powiatu Agata Fazan, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, Radni Rady Powiatu Będzińskiego, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie Arkadiusz Więcek,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Arkadiusz Spera, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie Wojciech Bakalarz, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Michał Ludwikowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Aldona Kopczyńska.

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK pozwoli uczniom szkolić swoje umiejętności strzeleckie.

Media:

powiat.bedzin.pl –  W ZSOiT w Wojkowicach powstała wirtualna strzelnica!

FB ZSOiT w Wojkowicach – uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy w ZSOiT w Wojkowicach!

lowojkowice.eu –  Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie strzelnicy w naszej szkole!

Góra