Strzelnica w Powiecie – dofinansowanie

Dofinansowanie można uzyskać na realizację zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.  Szczegóły konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2024″nr 1/2024/CWCR na stronie rządowej: tutaj.

Termin składania ofert – do dnia 1 marca 2024 r.

Pomoc w formalnościach związanych z konkursem

W przypadku zainteresowania produktem zapraszamy Państwa do kontaktu – służymy Państwu wszelką dodatkową informacją oraz pomocą w przygotowaniu Oferty dla MON – wstępnie wypełniona oferta realizacji zadania znajduje się tutaj:

Góra