Strzelnica w Powiecie – dofinansowanie

Dofinansowanie do utworzenia wirtualnej strzelnicy laserowej „POJEDYNEK” można uzyskać w ramach kolejnej edycji Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR ogłoszonego 4 stycznia 2023 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.  Szczegóły konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023″nr 1/2023/CWCR na stronie rządowej: tutaj.

Termin składania ofert – 3 marca 2023 r.

Pomoc w formalnościach związanych z konkursem

W przypadku zainteresowania produktem zapraszamy Państwa do kontaktu – służymy Państwu wszelką dodatkową informacją oraz pomocą w przygotowaniu Oferty dla MON – poniżej wstępnie wypełniona oferta realizacji zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej:

Góra