Strzelnica w Powiecie 2022 – dofinansowanie

Aktualnie do dnia 30 czerwca 2022 r. szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do utworzenia wirtualnej strzelnicy laserowej Pojedynek.  Dofinansowanie można otrzymać w ramach kolejnej edycji Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2022” ogłoszonego 27 maja 2022 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Konkurs „Strzelnica w powiecie 2022” ma na celu dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w powiecie. Oferty można składać do dnia 30.06.2022 r.
Szkoła może ubiegać się, poprzez organ samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego, o dofinansowanie utworzenia „wirtualnej strzelnicy” spełniającej wymogi ogłoszonego konkursu. Wielkość dofinansowania przez MON opiewa na kwotę 200 tys. zł. przy wkładzie własnym samorządu 20%. Szczegóły konkursu „Strzelnica w powiecie 2022” na stronie rządowej: tutaj.

System szkolno-treningowy „POJEDYNEK” został certyfikowany na zgodność z wszystkimi wymaganiami Konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”, między innymi:

    • posiada wymagany przez MON certyfikat zgodności nr Z/27/16/2022/H wystawiony w dniu 10 czerwca 2022 r. przez Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, bez którego żaden system formalnie nie może być zakupiony w ramach konkursu,

    • posiada certyfikat CE nr 02/11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

    • jest całkowicie bezpieczny dla człowieka z uwagi na zastosowany typ Lasera,

    • bazuje na technologi laserowej uwzględniającej balistykę lotu stosowanej amunicji, co jest również jednym z wymogów postawionych przez MON,

Pomoc w formalnościach związanych z konkursem

W przypadku zainteresowania produktem zapraszamy Państwa do kontaktu – służymy Państwu wszelką dodatkową informacją oraz pomocą w przygotowaniu Oferty dla MON – poniżej wstępnie wypełniona oferta realizacji zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej: