„Strzelnica w Powiecie 2022” – ogłoszono kolejną edycję Konkursu MON w tym roku!

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejny w tym roku Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2022” nr 3/2022/CWCR. Konkurs ma na celu dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Termin składania ofert – 16 września 2022 r. – zapraszamy Państwa do kontaktu – służymy Państwu wszelką dodatkową informacją oraz pomocą w przygotowaniu Oferty dla MON.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK w konkursie „Strzelnica w Powiecie 2022”

System szkolno-treningowego POJEDYNEK odniósł duży sukces w ubiegłorocznym konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w Powiecie”. Większość szkół biorących udział w konkursie zostało wyposażonych w POJEDYNEK, wytwarzany w Szczecinie przez Autocomp Management. Nasza wirtualna strzelnica bierze aktywny udział w tegorocznej edycji konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2022”.

Czytaj dalej „System szkolno-treningowy POJEDYNEK w konkursie „Strzelnica w Powiecie 2022””

Góra