Wirtualna strzelnica laserowa POJEDYNEK

Pojedynek to multimedialny, przenośny strzelecki system szkolno-treningowym opracowany na potrzeby rynku cywilnego, który nie podlega obrotowi koncesyjnemu.

Wirtualna strzelnica Pojedynek powstała w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie producenta w opracowaniach, produkcji, wdrażaniu i wsparciu technicznym gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym multimedialnych systemów szkolno-treningowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Oferowana technologia umożliwia dużą swobodę i bezpieczeństwo korzystania z systemu przez szkoły, organizacje o charakterze pro obronnym, instytucje i firmy cywilne. System spełnia wszystkie wymagania Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych.

Firma Autocomp Management do tej pory zrealizowała  i dostarczyła 248 systemów „POJEDYNEK”, w tym:

  • w roku 2021 – 33 sztuk

  • w roku 2022 – 92 sztuki

  • w roku 2023 – 118 sztuk,

  • w roku 2024 – 6 sztuk

227 systemów zakupiły jednostki samorządu terytorialnego dla szkół w ramach Konkursu MON pn. „Strzelnica w powiecie”, 17 systemów zakupiły  prywatne  szkoły, uczelnie oraz inne podmioty gospodarcze, 5 systemów  sprzedano w Programie OLIMPIA.

System „POJEDYNEK”, poza polską wersją językową, posiada również wersję angielską, niemiecką oraz litewską, co w połączeniu z ogólną charakterystyką systemu, pozwoliło na znalezienie jego nabywców w Austrii oraz na Litwie.

System „POJEDYNEK”, posiada wgrane scenariusze strzelań policyjnych, wynikające z Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji wyszkolenia strzeleckiego policjantów, pozwalające na opanowania i doskonalenia umiejętności bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną. Posiada opcjonalnie na wyposażeniu symulator paralizatora typu TASER TX-2 ze scenariuszami jego użycia wraz z komendami głosowymi.

System POJEDYNEK posiada również scenariusze strzelań olimpijskich z karabinka i pistoletu do olimpijskich tarcz sportowych.

System posiada Deklarację zgodności CE oraz Certyfikat zgodności z wymaganiami Konkursów „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR i nr 3/2024/CWCR . System jest bezpieczny dla Użytkownika.  W systemie zastosowano bezpieczny laser klasy I (pierwszej) zgodny z normą PN-EN 60825-1:2014, co potwierdziliśmy badaniami w Instytucie Badawczym Wydziału Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

 


Przeznaczenie

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

 • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

 • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorowych o „małych” powiększeniach;

 • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

 • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

 • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Możliwości

W ramach funkcjonalności oprogramowania do prowadzenia ćwiczeń Użytkownik otrzymuje m.in:

  • możliwość prostej, intuicyjnej obsługi systemu bezpośrednio z menu ekranowego z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej i/lub broni treningowej, laserem;

  • możliwość indywidualnego przystrzelenia broni treningowej do przeprowadzenia ćwiczenia.
   indywidualne przystrzelenie broni treningowej przeprowadzane jest „w trybie systemowym” (nie mechanicznie) i ma na celu dopasowanie zgrywania przyrządów celowniczych do indywidualnych właściwości strzelca na czas przeprowadzenia ćwiczenia i jego kolejnego powtarzania do zakończenia. System umożliwia również przeprowadzenie globalnego przystrzelenia broni treningowej np. przez instruktora, które zapisywane jest w systemie „na stałe”, tj. do przeprowadzenia kolejnego przystrzelenia globalnego. Przystrzeliwanie zgrywa punkt celowania z punktem trafienia na odległości 100 m dla karabinka i 25 m dla pistoletu;

  • możliwość prowadzenia treningu indywidualnego jednocześnie dla jednej do sześciu osób, na jednym do sześciu stanowisk strzeleckich.
   W ramach ćwiczenia przeprowadzane jest indywidualne podsumowanie i podstawowa analiza wyników ćwiczenia prezentowana w formie drukowanego arkusza wyników;

prowadzenie treningu indywidualnego

  • możliwość prowadzenia treningu zespołowego (jedna do sześciu osób), na wspólnym stanowisku strzeleckim, w ramach zobrazowania ćwiczenia wykreowanego z wykorzystaniem edytora tworzenia ćwiczeń – strzelań.
   W ramach ćwiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i pod-stawowa analiza wyników ćwiczenia prezentowana w formie drukowane-go arkusza wyników;

prowadzenie treningu zespołowego

  • możliwość prowadzenia treningu zespołowego (jednej do sześciu osób), na wspólnym stanowisku strzeleckim, w ramach zobrazowania ćwiczenia w oparciu o pięć strzelań sytuacyjnych z zamkniętymi scenariuszami;
   Możliwość wielokrotnego użycia ćwiczeń z zamkniętymi scenariuszami, w ramach ćwiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i podstawowa analiza wyników ćwiczenia prezentowana w formie drukowanego arkusza wyników

prowadzenie treningu zespołowego

 • Edytor tworzenia ćwiczeń – strzelań w oparciu o:

  • dwie lokalizacje wirtualnej przestrzeni, tj.:

   • otwartą przestrzeń do 50 m;

   • otwartą przestrzeń do 150 m

  • możliwość zmiany pory dnia (warunków oświetlenia) w przypadku wybranej otwartej wirtualnej przestrzeni;

  • możliwość wyboru ilości stanowisk strzeleckich od 1 do 6

  • możliwość zmiany kąta widzenia wirtualnej przestrzeni zależnie od zakładanej postawy strzeleckiej:

   • leżąc,

   • klęcząc,

   • stojąc;

  • możliwość wyboru dla każdego stanowiska strzeleckiego – max. czterech kolejnych wirtualnych celi z zamkniętego katalogu obejmującego:

   • tarcze papierowe i kartonowe,

   • figury,

   • cele metalowe,

   • inne cele (np. balony, butelki, puszki),

  • możliwość zmiany w przypadku celu:

   • odległości na kierunku strzelania

   • przesunięcia  z kierunku strzelania – w lewo / w prawo

   • sposobu ekspozycji – podnoszący, obracający, stojący

   • sposobu poruszania – stacjonarny, poruszający się ze stałą prędkością, na stałym odcinku, w lewo, w prawo

   • czas do ekspozycji od startu ćwicenia / sygnału dźwiękowego

   • ilość trafień do zakończenia ekspozycji / rozpoczęcia kolejnej ekspozycji

   • wprowadzenia zasłony – beczka, murek, worki;

  • zapis wykreowanego ćwiczenia pod wybraną nazwą, do wielokrotnego użycia;

 • edytor ćwiczeń edukacyjnych

 • możliwość włączenia / wyłączenia bieżącego podglądu celowania i trafień dla wszystkich stanowisk strzeleckich

Cechy wirtualnej strzelnicy laserowej POJEDYNEK:

  • zwartość konstrukcji – zasadnicze zespoły systemu zabudowane zostały w obudowie montażowo-transportowej i tworzą Moduł Projekcji (MP), do zewnętrznych urządzeń dodatkowo należą: klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem, tablet, broń treningowa dostosowana do strzelania laserem;

Moduł Projekcji wirtualnej strzelnicy laserowej Pojedynek
  • łatwość przenoszenia i transportowania – dzięki niewielkim rozmiarom zarówno Modułu Projekcji ( 40x40x40 cm, masa 20 kg ±0,5 kg) jak i pozostałych elementów (klawiatura, tablet, broń treningowa) system może przenosić jedna osoba, a w przypadku potrzeby transportu na odległość mieści się ono w bagażniku auta osobowego;

  • minimalne wymagania w stosunku do pomieszczenia przeznaczonego do jego pracy – przeznaczonego do jego pracy – ściana po-malowana w kolorze białym, zaciemnione okna, standardowe zasilanie z sieci 230 V;

  • łatwość doraźnego rozstawiania – system gotowy jest do pracy bezpośrednio po rozstawieniu Modułu Projekcji i podłączeniu go do zasilania, całościowe przygotowanie trwa maksymalnie 3 do 5 minut bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności technicznych;

  • prostota i intuicyjność obsługi – system nie wymaga specjalistycznego przygotowania użytkownika do obsługi i prowadzenia ćwiczeń, podstawowa obsługa realizowana jest za pomocą menu ekranowego oraz klawiatury bezprzewodowej z gładzikiem;

  • wydajność i wszechstronność szkolenia – system umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do sześciu osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu się, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności;

Trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu system posiada szerokie możliwości „kształtowania” wirtualnej rzeczywistości ze zmianą pory dnia, warunków oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu oraz wpływania na przebieg zdarzeń. W oparciu o te zmienne użytkownik, zależnie od specyfikacji indywidualnej dostawy otrzymuje edytor tworzenia ćwiczeń – strzelań i ćwiczeń „ sytuacyjnych” z przebiegiem zdarzeń w oparciu o zamknięte scenariusze.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub nietrafienie (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane są odpowiednio na ekranie.

Ponadto system posiada następujące właściwości i funkcjonalności:

  • zasilany jest z sieci elektrycznej 230V, graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, automatyczną kalibrację obrazu, zapewnia właściwe widzenie kątowe obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego, zapewnia łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku potrzeby doraźnego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym zmiennych warunkach oświetlenia;

  • możliwość  rozbudowy urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

  • system posiada wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań ( zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między wszystkim użytkownikami systemu „ Pojedynek” w różnych lokalizacjach;

  • umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla 6 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. sześciu ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia;

  • umożliwia prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania;

  • system jest wyposażony w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni (typ i model broni będącej na wyposażeniu jednostek wojskowych SZ RP (wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej) – czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału;

  • symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działanie mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawisko odrzutu, a także jednoznacznie rozpoznawalne przez system informatyczny zarówno strzały pojedyncze jak i seryjne;

  • możliwość stosowania pasów nośnych i kabur do wykorzystywanych symulatorów broni (replik);

  • umożliwia wirtualne strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i rodzajowi amunicji umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych;

  • umożliwia kontrolę prowadzenia strzelań w celu wyrobienia nawyków poprawnego i bezpiecznego zachowania ćwiczących;

  • umożliwia indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał, procedura przystrzeliwania jest wprowadzona automatycznie wraz z poprawkami uwzględniające, dla zastosowanych typów celowników i ich nastaw, standardowe odległości przystrzelania broni oraz indywidualne właściwości strzelającego np. jego wzroku;

  • posiada ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym możliwości zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy / placu ćwiczeń / otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie;

  • umożliwia opcjonalne uzupełnianie zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowanie ukształtowania terenu, poszycia, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych, umożliwia dobór w tworzonych ćwiczeniach pory dnia i nocy, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) oraz umożliwia wprowadzanie w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych takich jak ogień, dym, dźwięki otoczenia;

  • zapewnia zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu strzelania i archiwizacje wyników szkolenia oraz zarządzanie treningiem strzeleckim w trybie instruktora; posiada możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów;

  • posiada wgrane scenariusze edukacyjne wraz z edytorem scenariuszy edukacyjnych, wymagających od strzelającego podejmowania decyzji dotyczących wyboru celu wg przyjętych w ćwiczeniu kryteriów.

Wyposażenie strzelnicy – w skład wyposażenia wirtualnej strzelnicy POJEDYNEK wchodzą elementy:

  • Moduł Projekcji (MP)  – 1 kpl., MP to główne urządzenie systemu będące zintegrowanym, modułem multimedialnym, z jednym kablem zasilającym, zawierający w zintegrowanej obudowie wszystkie podstawowe elementy systemu, jak:

   • zestaw mikrokomputerowy PC,

   • projektor,

   • kamera,

   • głośnik,

   • punkt dostępowy Wi-Fi,

   • punkt dostępowy Bluetooth;

  • Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem – 1 kpl., – podstawowe urządzenie zewnętrzne systemu do obsługi menu ekranowego;

  • Tablet z ładowarką – 1 kpl., – opcjonalne urządzenie zewnętrzne systemu rozszerzające funkcjonalność obsługi;

  • Drukarka – 1 kpl., – opcjonalne urządzenie zewnętrzne systemu umożliwiające wydrukowanie indywidualnego lub zbiorowego podsumowania ćwiczenia w formie arkusza wyników;

  • Oprogramowanie – 1 kpl.:

   • zainstalowane w w zestawie mikrokomputerowym PC Modułu Projekcji (MP), w tym:
    – system operacyjny,
    – specjalistyczne moduły oprogramowania

   •  zainstalowane w tablecie, w tym:
    – system operacyjny,
    – specjalistyczna aplikacja;

  • Broń treningowa – symulatory laserowe, na które składają się repliki broni ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz, w tym:

   • replika karabinu z dwoma magazynkami  – 4 kpl.

   • replika pistoletu z dwoma magazynkami  – 4 kpl.

   • bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.I) dedykowane do rodzajów replik ASG:

    • do pistoletu – 4 szt.

    • do karabinka – 4 szt.

   • ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów – 1 kpl.

   • Informacja:

    • rodzaje broni treningowej, w szczególności rodzaje dostarczanych replik ASG zależne są od indywidualnej specyfikacji dostawy wg. rekomendacji producenta i dostępności na rynku;

    • broń treningowa tj. replika ASG, po zamontowaniu na wylocie lufy modułu laserowego i zablokowaniu w magazynkach donośnika nie strzela kulkami;

    • dla stabilnej pracy urządzenia zalecane jest jednoczesne włączenie i sparowanie z systemem egzemplarzy broni treningowej w liczbie przewidzianej do aktywnego użycia w planowanym ćwiczeniu;

    • bezprzewodowy moduł laserowy jest urządzeniem laserowym klasy I co oznacza, że jest on bezpieczny w przewidywalnych warunkach użytkowania;

  • Opakowania transportowe na powyższy sprzęt – 1 kpl. – faktyczna ilość i rodzaje opakowań zależne od indywidualnej specyfikacji dostawy.

  • Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów – 1 kpl.,

  • Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych – 1 kpl.,

 • Wyposażenie dodatkowe:

  • Tablica informacyjna o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu MON zgodna z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”

  • Szafa metalowa do przechowywania urządzeń i wyposażenia strzelnicy.

  • 6 mat strzeleckich (wojskowe materace polowe)

  • 6 podpórek strzeleckich.

  • Siatka maskująca (4 x 5)m

  • Tablice poglądowe dotyczące szkolenia strzeleckiego i systemu POJEDYNEK.

 • Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych:

  • 12 szt. butli green gaz

  • 1 szt. Smar silikonowy

  • 1 kpl. części zamienne replik broni

Zalecenia w stosunku do infrastruktury pomieszczenia

System szkolno-treningowy „POJEDYNEK” jest urządzeniem, które może pracować w standardowych salach lekcyjnych lub pomieszczeniach biurowych przy zaciemnieniu okien roletami nie przepuszczającymi światła słonecznego i zasilaniu z typowej sieci elektrycznej 230V / 50Hz / 10 A.

Poniższe wymagania optymalizują przestrzeń pracy multimedialnego symulatora strzeleckiego i stanowią zalecenia w przypadku remontu lub budowy nowych pomieszczeń pod stałe wykorzystanie urządzenia:

 • Optymalna przestrzeń zapewniająca właściwą pracę Systemu treningowego „POJEDYNEK” dla 6 osób jednocześnie ćwiczących strzelanie w różnych postawach – obraz szerokości 5 m i wysokości 3.1 m; linia otwarcia ognia 6 m:

optymalne pomieszczenie - wymiary

Poprzez skalowanie obrazu istnieje możliwość wykorzystanie urządzenia w pomieszczeniu o mniejszych wymiarach np. – obraz szerokości 3.9 m i wysokości 2.4 m; linia otwarcia ognia 4.5 m:

pojedynek - rozplanowanie ze skalowaniem

Ekran – rolę ekranu (wymiary jak wyżej) może spełniać gładki fragment ściany pomalowany emulsją w kolorze białym, matowym. Dolna krawędź powierzchni ekranu powinna zaczynać się bezpośrednio od podłogi tj. bez cokołu. Na fragmencie ściany przewidzianej pod ekran nie powinny występować gniazdka, grzejniki i inne elementy konstrukcyjne pomieszczenia;

 • Zasilanie elektryczne – 230V / 50Hz / 10A na pojedynczy system;

 • Wentylacja – najlepiej przez wymuszony obieg, ze względu na komfort ćwiczących, szczególnie latem, ze współczynnikiem wymiany powietrza wg. aktualnych przepisów;

 • Oświetlenie – ogólne, wyłączane na czas ćwiczenia. Nad miejscem przewidzianym na stano-wiska strzeleckie najlepiej zastosować punktowe oświetlenie z regulowanym natężeniem. Oświetlenie nie powinno być skierowane na ekran;

Pozostałe wymagania dla pomieszczeń:

Ogrzewane – temp. około od 5 do 25C w czasie ćwiczeń; wilgotność powietrza od 45 do 85% bez kondensacji.
Podłoga stabilna (niedopuszczalne drgania przy pracy urządzeń i chodzeniu ludzi) łatwa w utrzymaniu czystości np. pokryta płytkami ceramicznymi lub farbą żywiczną na wylewce betonowej. W części pomiędzy ekranem a linią otwarcia ognia, podłoga powinna mieć kolor matowy ciemny.
W obszarze między ekranem, stanowiskami ogniowymi i bocznymi ścianami do wysokości 3,1 m (górna krawędź ekranu) nie mogą znajdować się elementy konstrukcyjne pomieszczenia i inne przedmioty wiszące lub stojące.
Pozostałe ściany, sufit oraz elementy infrastruktury jak grzejniki, system wentylacji itp. zarówno w sektorze pomiędzy ekranem a stanowiskami ogniowymi jak również w całym pomieszczeniu powinny być pomalowane w kolorze ciemno popielatym / grafitowym matowym.
Niedopuszczalny jest montaż na powierzchni ściany przewidzianej na ekran jakiekolwiek infrastruktury: gniazdka zasilające, kanały wentylacyjne listwy przypodłogowe itp.

Galeria:

 

Góra