Wirtualna strzelnica laserowa „POJEDYNEK”

POJEDYNEK jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym działającym w wirtualnej rzeczywistości, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Wirtualna strzelnica laserowa POJEDYNEK nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia.


Przeznaczenie

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK pozwala zdobywać i doskonalić umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej;

  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

  • ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów;

  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Możliwości

Możliwości wirtualnej strzelnicy POJEDYNEK:

  • indywidualny trening z udziałem jednej do czterech osób naraz / wykorzystaniem jednego do czterech stanowisk strzeleckich. W ramach ćwiczenia dostępny jest wydruk z podsumowaniem i analizą wyników;

prowadzenie treningu indywidualnego

  • prowadzenie treningu zespołowego na wspólnym stanowisku strzeleckim z udziałem jednej do czterech osób naraz – ćwiczenie utworzone z pomocą edytora tworzenia ćwiczeń – strzelań. W ramach ćwiczenia dostępny jest wydruk z podsumowaniem i analizą wyników;

prowadzenie treningu zespołowego

  • trening zespołowy na wspólnym stanowisku strzeleckim z udziałem jednej do czterech osób naraz, z wykorzystaniem pięciu strzelań sytuacyjnych z zamkniętymi scenariuszami;

prowadzenie treningu zespołowego

  • tworzenie ćwiczeń za pomocą edytora – można między innymi określić przestrzeń, ilość stanowisk, porę dnia, cele i ich parametry oraz kolejność.

  • wielokrotne użycie ćwiczeń z zamkniętymi scenariuszami. W ramach ćwiczenia dostępny jest wydruk z podsumowaniem i analizą wyników;

Cechy wirtualnej strzelnicy laserowej POJEDYNEK:

  • zwartość konstrukcji – główne elementy systemu zabudowane zostały w kompaktowej, łatwej w transporcie obudowie, tworząc w ten sposób Moduł Projekcji (MP). Zewnętrzne elementy systemu to  klawiatura z gładzikiem, tablet i broń treningowa – symulatory laserowe;

Moduł Projekcji wirtualnej strzelnicy laserowej Pojedynek
  • łatwość przenoszenia i transportowania – niewielkie rozmiary Modułu Projekcji tj. 40x40x40 cm, waga 20 kg (±0,5 kg) jak i pozostałych elementów (klawiatura, tablet, broń treningowa) czynią system łatwy w transporcie dla jednej osoby. W przypadku konieczności przewiezienia, wszystkie elementy systemu zmieszczą się w bagażniku auta osobowego;

  • minimalne wymagania w stosunku do pomieszczenia przeznaczonego do jego pracy – ściana pomalowana w kolorze białym, zaciemnione okna, standardowe zasilanie z sieci 230V / 50Hz / 10 A.;

  • łatwość doraźnego rozstawiania – system gotowy jest do pracy bezpośrednio po rozstawieniu Modułu Projekcji i podłączeniu go do zasilania, całościowe przygotowanie trwa maksymalnie 3 do 5 minut bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności technicznych;

  • prostota i intuicyjność obsługi – system nie wymaga specjalistycznego przygotowania użytkownika do obsługi i prowadzenia ćwiczeń, podstawowa obsługa realizowana jest za pomocą menu ekranowego w języku polskim oraz klawiatury bezprzewodowej z gładzikiem;

  • rozszerzalność funkcjonalności strzelnicy – o kolejne moduły za pomocą sieci lan;

  • wydajność i wszechstronność szkolenia – system umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu; przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności;

Trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany na ekranie w postaci płaskiego obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu system posiada szerokie możliwości „kształtowania” wirtualnej rzeczywistości ze zmianą pory dnia, warunków oświetleniowych, ukształtowania powierzchni, roślinności, obiektów terenowych, sprzętu oraz wpływania na przebieg zdarzeń. W oparciu o te zmienne użytkownik, zależnie od specyfikacji indywidualnej dostawy otrzymuje edytor tworzenia ćwiczeń – strzelań i ćwiczenia „sytuacyjne” z przebiegiem zdarzeń w oparciu o zamknięte scenariusze.

Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane są odpowiednio na ekranie.

Elementy wirtualnej strzelnicy laserowej POJEDYNEK:

system szkolno treningowy Pojedynek – ukompletowanie
  1. Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym: – 1 kpl., w tym:

   • obudowa montażowo-transportowa modułu projekcji,

   • zestaw mikrokomputerowy PC,

   • projektor,

   • kamera,

   • głośnik,

   • punkt dostępowy WI-FI,

   • punkt dostępowy Bluetooth;

  2. Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem (podstawowe urządzenie zewnętrzne systemu do obsługi menu ekranowego) – 1 kpl.

  3. Tablet z ładowarką – 1 kpl.

  4. Drukarka – 1 kpl.

  5. Oprogramowanie 1 kpl.:

   • w zestawie mikrokomputerowym PC (MP):
    – system operacyjny,
    – specjalistyczne moduły oprogramowania)

   •  w tablecie:
    – system operacyjny,
    – specjalistyczna aplikacja;

  6. Broń treningowa – symulatory laserowe – 1 kpl.,:

   • handlowe repliki ASG broni działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz:

    • replika karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl.

    • replika pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl.

   • bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.I) dedykowane do rodzajów replik ASG:
    – do pistoletu  – 4 szt.
    – do karabinka – 4 szt.

   • ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów – 1 kpl.
    Broń treningowa tj. replika ASG po zamontowaniu na wylocie lufy modułu laserowego i zablokowaniu w magazynkach donośnika nie strzela kulkami. Bezprzewodowy moduł laserowy jest urządzeniem laserowym klasy I co oznacza, że jest on bezpieczny w przewidywalnych warunkach użytkowania;

  7. Opakowania, kabury, futerały i pudełka transportowe na powyższy sprzęt – 1 kpl.

Przystrzelenie broni treningowej: system posiada możliwość indywidualnego przystrzelenia broni treningowej do przeprowadzenia ćwiczenia. Indywidualne przystrzelenie broni treningowej przeprowadzane jest „w trybie systemowym” (nie mechanicznie) i ma na celu dopasowanie zgrywania przyrządów celowniczych do indywidualnych właściwości strzelca na czas przeprowadzenia ćwiczenia i jego kolejnego powtarzania do zakończenia.
System umożliwia również przeprowadzenie globalnego przystrzelania broni treningowej np. przez instruktora, które zapisywane jest w systemie „na stałe”, tj. do przeprowadzenia kolejnego przystrzelenia globalnego. Przystrzeliwanie zgrywa punkt celowania z punktem trafienia na odległości 100 m dla karabinka i 25 m dla pistoletu;

Edytor ćwiczeń

System POJEDYNEK zawiera edytor do tworzenia ćwiczeń – strzelań. Edytor bazuje na dwóch lokalizacjach wirtualnej przestrzeni – otwartej przestrzeni do 50 m lub do 150 m.

Możliwości Edytora:

  • określenie pory dnia (warunków oświetlenia) w przypadku wybranej otwartej wirtualnej przestrzeni;

  • ilość stanowisk strzeleckich – wybór od 1 do 4;

  • dostosowanie kąta widzenia wirtualnej przestrzeni zależnie od zakładanej postawy strzeleckiej:
   – leżąc,
   – klęcząc,
   – stojąc,

  • dla każdego stanowiska strzeleckiego -wybór czterech kolejnych wirtualnych celi z zamkniętego katalogu obejmującego:
   – tarcze papierowe i kartonowe,
   – figury,
   – cele metalowe,
   – inne cele (np. balony, butelki, puszki),

  • wybór parametrów celu w zakresie:
   – odległości na kierunku strzelania,
   – przesunięcia z kierunku strzelania – w lewo / w prawo,
   – sposobu ekspozycji – podnoszący, obracający, stojący,
   – sposobu poruszania – stacjonarny, poruszający się ze stałą prędkością, na stałym odcinku, w lewo / prawo,
   – czas do ekspozycji od startu ćwiczenia / sygnału dźwiękowego,
   – ilość trafień do zakończenia ekspozycji / rozpoczęcia kolejnej ekspozycji,
   – wprowadzenia zasłony – beczka, murek, worki;

  • zapis wykreowanego ćwiczenia pod wybraną nazwą, do późniejszego, wielokrotnego użycia;

  • możliwości włączenia / wyłączenia bieżącego podglądu celowania i trafień dla wszystkich stanowisk strzeleckich;

Zalecenia dla pomieszczenia do użytkowania wirtualnej strzelnicy Pojedynek

Wirtualna strzelnica „POJEDYNEK” może pracować w standardowych salach lekcyjnych lub pomieszczeniach biurowych. Zalecenia dla pomieszczeń służą optymalizacji środowiska pracy wirtualnej strzelnicy laserowej, zarazem też stanowią wytyczne przy dostosowywaniu pomieszczeń pod stałe wykorzystanie urządzenia.

  • Optymalne pomieszczenie wirtualnej strzelnicy laserowej powinno mieć 5,2 m szerokości, 3,2 m wysokości i 8 m długości. Linia otwarcia ognia powinna być oddalona o 6 m od ściany z obrazem. Pozwala to 4 osobom komfortowo ćwiczyć strzelanie do wyświetlanego obrazu o szerokości 5 m i wysokości 3,1 m:

optymalne pomieszczenie - wymiary
optymalne pomieszczenie – wymiary

Dzięki możliwości skalowania obrazu, wirtualna strzelnica laserowa POJEDYNEK może być uruchamiana w mniejszych pomieszczeniach:

pojedynek - rozplanowanie ze skalowaniem
pojedynek – możliwość skalowania obrazu

Przykładowo w pomieszczeniu o wymiarach 4,1 m (szerokość) * 2,5 m (wysokość) * 6,5 m (długość) można uzyskać obraz o szerokości 3,9 m i wysokości 2,4 m; oraz ustalić linię otwarcia ognia na 4,5 m;

  • Ekranem może być gładki fragment ściany pomalowany emulsją w kolorze białym, matowym. Rekomendujemy zastosowanie podkładu Flügger Wall Primer White oraz farby Flügger 1 Dekso Ultramat lub innych o podobnych parametrach. Ściana przeznaczona na ekran – bez gniazdek, grzejników i innych elementów;

  • Zasilanie elektryczne systemu – 230V / 50Hz / 10A;

  • Wentylacja najlepiej przez wymuszony obieg;

  • Oświetlenie ogólne wyłączane. Stanowiska strzeleckie z opcjonalnym punktowym oświetleniem z góry;

  • Zaciemnienie okien – konieczne gdy w pomieszczeniu są okna;

Szczegółowe zalecenia odnośnie pomieszczenia opisano tutaj (strona 10/11)

Galeria:

 

Góra