Program OLIMPIA

PROGRAM OLIMPIA to program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich (OLIMPIA).

Program obowiązuje w latach 2023-2025, Ministerstwo planuje przeznaczyć 2 miliardy PLN na dofinansowanie zadań dotyczących przyszkolnych obiektów sportowych, to jest obiektów zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych ze szkołą bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem etc.

W ramach przedmiotowego programu o dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

   1. gminy wiejskie;

   2. gminy miejsko-wiejskie;

   3. gminy miejskie;

   4. powiaty;

Obowiązkowym elementem wyposażenia hali są mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje mają być możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich.

Aktualnie w kraju uruchomione są dwa przedsięwzięcia związane z uruchomieniem wirtualnych strzelnic, których użytkownikami są szkoły ponadpodstawowe i podstawowe:

  • pierwsze przedsięwzięcie to ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program „OLIMPIA – program budowy przyszkolnych boisk sportowych”, w którym obowiązkowym wyposażeniem hali sportowej jest czterostanowiskowa wirtualna strzelnica, możliwa do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. W programie tym na strzelnicę wirtualną nie określono innych wymagań.

  • drugie przedsięwzięcie to ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie nr 1/2024/CWCR”, w którym bardzo precyzyjnie określono wymagania na czterostanowiskową wirtualną strzelnicę uruchamianą w szkołach.

Ponieważ obydwa programy są tożsame, bo dotyczą szkół podstawowych i ponadpodstawowych należy założyć, że wirtualna strzelnica dostarczana w ramach programu OLIMPIA powinna spełniać wymagania wirtualnej strzelnicy określone w konkursie ofert „Strzelnica w powiecie nr 1/2024/CWCR.

System szkolno-treningowy „POJEDYNEK” wypełnia wszystkie wymagania wirtualnej strzelnicy określone w PROGRAMIE OLIMPIA. Jest multimedialnym strzeleckim systemem szkolno-treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, który nie podlega obrotowi koncesyjnemu. POJEDYNEK Powstał w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie producenta w opracowaniach, produkcji, wdrażaniu i wsparciu technicznym gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym multimedialnych systemów szkolno-treningowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Oferowana technologia umożliwia dużą swobodę i bezpieczeństwo korzystania z systemu przez szkoły, organizacje o charakterze proobronnym, instytucje i podmioty prywatne. System jest w pełni przenośny a jego czas rozstawienia/zwinięcia nie przekracza 10 minut.

Firma Autocomp Management do tej pory zrealizowała  i dostarczyła 243 wirtualne strzelnice „POJEDYNEK”, w tym:

  • w roku 2021 –   33 komplety;

  • w roku 2022 –  92 komplety;

  • w roku 2023 – 118 kompletów.

W przypadku zainteresowania produktem służymy Państwu wszelką dodatkową informacją – zapraszamy do kontaktu:

Autocomp Management Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin
e-mail: biuro @ autocomp . com . pl

Jerzy Jastrzębski,
tel. 506 271 877,   email: jjastrzebski @ autocomp . com . pl

Marek Witkowski,
tel. 511 960 868,   email:  mwitkowski @ autocomp . com . pl

PROGRAM OLIMPIA na stronie rządowej – link

Góra