Żegocin z wirtualną strzelnicą Pojedynek

W dniu 25 stycznia 2024 roku w Żegocinie uruchomiono wirtualną strzelnicę POJEDYNEK w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Wojciech Wrona, ks. proboszcz Bogusław Pasierb, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, radni – Jan Dziedzic i Piotr Kępa, Sołtys Żegociny Tomasz Janiczek, pracownicy referatu inwestycji UG – Karolina Kaczmarczyk i Paweł Janiczek wraz z Kierownikiem referatu Janem Bujakiem, nauczyciele – Marek Kaszuba i Andrzej Pławecki, starszy szeregowy Maciej Jurek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie oraz Dyrektor ZS w Żegocinie Katarzyna Sutor.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

zegocina.pl – W Zespole Szkół w Żegocinie otwarto wirtualną strzelnicę

FB Wójta Gminy Żegocina – Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół w Żegocinie oficjalnie otwarta!

Ostrów Mazowiecka z Pojedynkiem

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej mogą korzystać z wirtualnej strzelnicy POJEDYNEK. Uroczyste uruchomienie strzelnicy odbyło się 16 styczna 2024 roku.

System szkolno-treningowy POJEDYNEK przeznaczony jest dla uczniów szkoły, jak również dla innych szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego oraz organizacji samorządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

Wirtualna strzelnica powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Media:

FB ZS 1 w Ostrowi Mazowieckiej – Nowa wirtualna strzelnica w Rubiku!

ostrowmaz24.pl – Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

ostrowmaz.com – Uczniowie szlifują swoje umiejętności strzeleckie na wirtualnej strzelnicy

powiatostrowmaz.pl – Nowa, wirtualna strzelnica w Rubinku

FB Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej – Nowa, wirtualna strzelnica w

Góra