Wirtualna strzelnica to właśnie POJEDYNEK

Szkolenie strzeleckie w oparciu o technologię wirtualnej strzelnicy 👍 to właśnie POJEDYNEK.

System szkolno-treningowy Pojedynek został opracowany dla szkół o profilu wojskowym oraz organizacji działających na rzecz obronności państwa. Pojedynek pozwala na:

    • naukę bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej;

    • naukę celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

    • ćwiczenia w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów;

    • naukę prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

    • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Góra